Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1) TARAFLAR
1.1. Bu sözleşme, bir tarafta "Unvef.com" (bundan sonra "Site" olarak anılacaktır) ve diğer tarafta Site'ye üye olan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra "Üye" olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

2) KONU
2.1. Bu sözleşmenin konusu, Üye'nin Site'ye üyelik işlemini gerçekleştirmesi sonucu, Site'nin Üye'ye sağlayacağı hizmetlerin koşullarının belirlenmesidir.

3) TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Site, Üye'ye aşağıdaki hizmetleri sunar:

*Yazılım dersleri
*Örnek uygulamalar
*İçeriklerin yer aldığı interaktif forum

3.2. Site, Üye'nin kişisel bilgilerini gizli tutmayı taahhüt eder. Ancak, yasal bir zorunluluk veya mahkeme kararı olması halinde, Üye'nin kişisel bilgileri yetkili makamlara açıklanabilir.

3.3. Üye, Site'ye üye olurken verdiği kişisel bilgilerin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder. Ayrıca, Üye'nin Site'yi kullanırken yasalara, genel ahlak kurallarına ve bu sözleşmede belirtilen koşullara uyması gerekmektedir.

3.4. Üye, Site'nin hizmetlerini kullanırken, Site'nin diğer üyelerine veya üçüncü kişilere zarar verecek, haklarını ihlal edecek veya rahatsızlık verecek herhangi bir davranışta bulunamaz.

3.5. Üye, Site'nin hizmetlerini kullanırken, Site'nin fikri mülkiyet haklarına saygı göstermek zorundadır. Site'nin yazılım dersleri, örnek uygulamalar ve içerikleri, Site'nin izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz veya başka bir şekilde kullanılamaz.

4) FESİH
4.1. Site, Üye'nin bu sözleşmede belirtilen koşullara uymaması halinde, Üye'nin üyeliğini askıya alabilir veya sonlandırabilir.

4.2. Üye, Site'ye üyelikten çıkmak istediği takdirde, Site'ye yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır.

5) DEĞİŞİKLİKLER
5.1. Site, bu sözleşmede değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Site tarafından yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

6) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
6.1. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır.

6.2. Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7) YÜRÜRLÜK
7.1. Bu sözleşme, Üye'nin Site'ye üyelik işlemini gerçekleştirmesi ile birlikte yürürlüğe girer.

7.2. Bu sözleşmenin herhangi bir maddesi, yasal bir düzenleme veya mahkeme kararı ile geçersiz hale gelirse, diğer maddelerin geçerliliği etkilenmeyecektir.